Lyrikklerret.no
- dikt og fotoHjem
Om oss
Lyrikklerret
JR's dikt
AK's foto
Diktutgivelser
Utstillinger
Kalender 2019
Priser
AK's tegninger
Lenker


... et utvalg av Jan Runes dikt

Jan Rune har skrevet dikt i mange år, noe som har resultert i mange hundre, kanskje tusen dikt. Mange av disse diktene blir presentert på denne siden - også de som Anne-Kathrine har laget lyrikklerret av. De sistnevnte diktene kjennetegnes ved at det ligger et bilde-ikon ved siden av dem. Klikker du på bilde-ikonet, føres du til det gjeldende lyrikklerretet.

Noen av diktene er også representert i ulike diktutgivelser.

Flere nye og gamle dikt vil bli lagt på denne siden. Sist utlagt - men nødvendigvis ikke det nyeste - legges øverst.

God lesning!

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

nattematt

husket jeg
å skru

av ovnen

låse døren
si at

jeg er glad
i deg

håper det

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

finnefant

jeg stjal
fra mange

jeg gjemte
det i minner

men jeg
tok bare

noe du
ikke savner

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

himmelsyn

ser på
stjernene

i en kjølig
høstkveld

og skjønner
de er min

nære nabo
jeg aldri når

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dykkelykke

når jeg
spør

mine
andre

i meg
gir

svarene
ekko

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

slukkesluk

starter
min reise

inn i meg
selv

du kan
iaktta

men ikke
forhindre

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

trettetrett

så kom
du igjen

smiskende
stemme

snur mine
tanker

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

minnemann

bare en
liten gutt

bare en
liten tåre

bare en
sliten mann

bare et
liv

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

barnemannes

barn gråter
menn også

barn ler
menn mumler

barn tilgir
menn bitres

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

melodileve

barn
uten speil

finner
vei

til toner
i dur

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

aldervandre

under løv
jeg vandrer

under grå
byhimmel

vet jeg
går under

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lenketanke

følge stier
i mørke

finne stjerner
bak skyer

fjernt speiler
seg stammer

frie fra
tanker

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tegntolke

når sjelen
snakker

kommer
det ikke lyd

det språket
leses i øynene

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dråpefavn

det finnes
en dam

hvor tårer
samles

der søker
vi svar

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lesevann

i et hav
av blekk

dypper jeg
min penn

og skriver
i sand

   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vergeholdt

så er det
vel slik

en engel
er din

min holder
rundt meg

når tankene
går vill

vergeholdt    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

skrifteskrift

iakttar
håndens

vei til
pennen

har ikke
motet

til å lese
tanken

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

refseliv

ser meg
selv

i biter

fra speilet
jeg knuste

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bølgemørke

kan vi
klare

nå når
vi vet

bade i
det havet

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tausetale

hunden
og jeg

er enige

han gir
følelser

uten ord

jeg kan
fortelle

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

blikksvart

så i
speilet

to sorte
hull

er nok
tom nå

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kjærevar

for å
finne deg

trenger jeg
en rose

for ømt
å brette

blad for
blad

til jeg
ser

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vintersanse

når jeg
prøver

skjønne
budskapet

er det
bare frost

fra blå
lepper

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vandrehvile

bare glem
meg

jeg gjorde
så lite

vinden visker
mine spor

gå videre
med håp

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

alenekor

drømmer blir
til sanger

sanger blir
til hymner

jeg tror jeg
bare nynner

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

endevegg

jeg frykter
ikke

skuddene

men tankene
bak

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dørtrekk

det var vinden

det er den
som har skylden

som delte oss
og blåste deg bort

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

drømmedrønn

i et rom

rommer
du mer

i en revne

rives jeg
og rømmer

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

krysningssyn

du metter
deg på

sommerfarger

mens jeg
hungrer etter

høstpaletten

krysningssyn    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sinnshvile

i denne
natt

ønsker jeg
en skygge

som stryker
nær meg

sinnshvile    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

roseleie

over en bro
under en gren

over en slette
langs en elv

der skulle
stedet være

hvor du
skulle vente

roseleie    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mistemål

på en kvist
i en røsslyng

sitter et
lite insekt

med sin
store hensikt

kan jeg si
det samme

mistemaal    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lyslest

vi skal
ikke dele

det den
svarte

skaper

men gledes
over

fargene
vi får

lyslest    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hjemgjort

nøkkelen
hjem

passet ikke
i dag

jeg kan ha
gått feil

hjemgjort    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

brevbånd

på et ark
med penn

kan ærlige
og kjærlige

ord staves
og tegnes

med tanker
og følelser

og helst
til slutt

en tåre
på evig din

brevbånd    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sporglimt

i slør
av skygger

behøves
en beskriver

man møter
i speil

sporglimt    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sjelsarm

det finnes en liten bjelle
som klinger tydeligere
enn kirkeklokker

det er denne
som vekker meg

akkurat i tide

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

frivei

ikke trå så stille
du er ved meg

ikke prøv å være lett
jeg vil kjenne deg

ikke gråt mer
jeg vet du sørger

snu deg nå
og gå friere

frivei    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gråvendt

det finnes
en horisont

jeg har
ryggen til

det er
reisen hit

jeg må
fordøye

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fonnblåst

i en spiral
mot null

klamrer
jeg meg

til kelvin

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

stammemann

under barken
ikke rør

i grenene
la vær

i røttene
slipp taket

under bladene
finn hvile

stammemann    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gryningsglede

det var en
fin vind

jeg åpnet vinduet

kjente hele altet
varme og kjøle

du hvisket
kom legg deg

jeg smilte inn i søvnen

gryningsglede    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

farelei

snirklende snorer
kan være snarer

vinklede vidjer
kan være vargfeller

hvileløs vandrer
jeg utenom snarveier

farelei    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sanseseilas

hav av begjær
og bare én båt

brottsjøer i standhaftighet
og smule viker

lenser båten
og hviler

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

oppbrudd

ikke en lyd
bare blikk

stå rett

vi tapte

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

månemørkt

ingen måne i kveld

jeg har
blendingsgardin

så du ikke synes i ditt nærvær

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

drømmetrang

se deg og vite
jeg nådde ikke frem

tankevreng
du fikk hva du ville

mitt mareritt

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

åresøk

i en ramme

av reisverk
og planker

vil jeg ut

og omfavne
trær

åresøk    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vannsinn

i regntunge
landskap

finner jeg
ro

løfter ansiktet
mot vann

fra skyer
jeg forstår

vannsinn    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

slørlys

slukket
lyset

i kveld

og så at
du

passer

slørlys  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

falketanke

tenk om
jeg hadde en

pilgrimsfalk

som kunne bringe
kjærlige ord

fra meg til deg

fra mitt sted og
nyte ventetiden

på svar

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

følefør

hender er
språk

foldede og
bedende

fremstrakte
som skåler

knyttede
i fortvilelse

smektende
i ømhet

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

klokkeklok

i et
evighetssekund
ser jeg

mitt liv

og innser
at resten

blir en
menuett av
minutter

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

stjernesett

jeg sier du
har stjerner
i øynene

forstår nå
du så løgnene

og at det
glimtet
i en tåre
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

livsskue

over hvitt
landskap

er det
lett å se

omveiene man
har gått

livsskue    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

multimann

jeg rommer
så mange

og liker
ikke alle

men alle
er meg

vinden
får velge

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sinneslutt

det renner
et sinne

i mitt
blod

hjertet mitt
brenner

opp
til slutt

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

minnevann

i regn
hører

jeg stemmer

fra noe

jeg har
glemt

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vingespråk

det finnes øyeblikk
jeg forstår

fuglenes språk

øyenstikkernes
vinddans

undrer meg

dine forklaringer
gir ingen mening

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tankevridd

det er ikke
i trygghet

jeg kan
blomstre

det er når
sjelen trues

jeg kan
skape

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

skyfall

det er ikke
himmelen

som faller

det er
de grå skyene

som trykker
meg ned

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

skrikerop

det er så stille

jeg hører ikke
meg selv

jeg tror du må
rope nå

hjertetanke    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sjelesang

i grå grå
grend

i grønn grønn
glent

i sort sort
sjel

i meg selv

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

livsseiler

hudløs av
levet liv

er det kun
det du ser

jeg fronter med
fastbundet ror

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vaklende

det vanskelige ordet vakker
er hardt

ikke når jeg ser deg

mykt omfavner det mine tanker
men ordet er kaldt

vakker

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tåhøyde

i et mannshøyt
speil

ser jeg ikke
meg selv

i din kinntåre
glimter jeg noe

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

villsjeler

noe holder
oss sammen

det samme
som skiller oss

så blir det
deg og meg

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hjertetanke

var jeg en konge
blødde jeg blått

dyppet pennen
og skrev sirlig

men jeg er meg
og med det røde

skriver jeg til deg

hjertetanke    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

steinansikt

under hud trer du
sømmer

i hodet legger du
minner

i sjel setter du
spor

på granitt skriver du
elsket

steinansikt    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vindkast

jeg vet lite
om sand

det bare svir
i øynene

men når du
sprer mitt støv

håper jeg det
kommer en tåre

vindkast    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

angersang

det er ikke
sinnet ditt

det er ikke
dine slag

det er fordi
du er så lei deg

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hinderhopp

enhver har
hatt hat

hvem handler

er hva hjernen
hindrer hjertet

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sjelssvak

jeg er
så liten

så sliten

jeg når
ikke opp

til meg selv

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gateskogs

det er de
vakre og høyreiste
som står

man ser

det er de
grå og veltede
med åpen rot

jeg forstår

gateskogs    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

livslogg

forglemmegei
og grønne åser

du blomstret
og ble stående

gråblek i motlys
med ryggsvart fjell

gikk jeg trått
mot mine hvite vidder

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

enelest

satt i en krok
med ei bok

slo opp
og så

der stod
ordene

de jeg skulle
ha sagt til deg

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dråpekåpe

i mitt innerste
inne

er du utenpå

når jeg kjemper
alene

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

druetårer

når solen
siver

i vinblad

nyter jeg
gudedrikk

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hvileleie

den ro
jeg har

er ikke
en fred

den er
et sted

hvor jeg
lengter

hvileleie    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

blomsterbladplukk

en natt
en morgen

en venn
en kjæreste

elsker
elsker ikke

blomsterbladplukk    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

reisevise

banjoens gråt
var det vi trengte

før tonen i oss

slukket lyset
og tok oss med

i en gjenklang

dit hvor det bare
er plass til to

uten annen musikk

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bakkekraft

seiler
ustøtt

på min sky

regner med
regn

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

barnebad

i mitt
porselenshav

var en
såpekopp

et skip
som sank

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

egengåte

som fugl
flakser jeg forbi

som ulv
viker jeg vekk

som meg selv
bøyer jeg hodet

egengåte    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

låtesmå

lyden av
natur

vindens
mollsang

tordenskrall
og drønn

min stemme
blir sped

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

stamhold

i en stamme
(som ikke må forveksles med et tre)
lever stammens sjeler

i et tre
(som ikke må forveksles med en stamme)
bor ingen sjeler

rundt dette treet
flokkes stammen

og tror det er der
sjelene lever

stamhold

(Stamhold ble forkortet som lyrikklerret)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

grønngråt

min hage
er grønn

og tornete

jeg flykter
og skaper

det rødt

grønngråt    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sjeleblod

små snitt
blør lite

men svir

et risp
i hjertet

er nok

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hjertevite

det vakreste du
sa

har jeg glemt

det vakreste du
ga

har jeg mistet

men jeg glemmer ikke
at du er det vakreste
jeg ikke vil miste

     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       
   
Kontakt oss:  post@lyrikklerret.no Alle dikt og bilder er opphavsrettslig beskyttet.