Lyrikklerret.no
- dikt og fotoHjem
Om oss
Lyrikklerret
JR's dikt
AK's foto
Diktutgivelser
Utstillinger
Kalender 2019
Priser
AK's tegninger
Lenker


Ord frå Odalen

På initiativ fra Trollringen kulturforum har man samlet diktere som på en eller annen måte har tilknytning til Odalen, og gitt ut samlingen "Ord frå Odalen". Dikterne som er plukket ut spenner over en lang tidsperiode, og boka inneholder ord fra både Aasmund Olavsson Vinje og Sigurd Hoel. Jan Rune er representert med fire dikt.

oss i mellom

Boka er utgitt av Trollringen kulturforum (ISBN: 978-82-998854-0-9) og koster kr 200,-. Den er til salgs hos bl.a. Notabene AS (Parken kjøpesenter) på Skarnes.

Den kan også bestilles via Nordre Odalen Kulturminneforlag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oss i mellom

Fra diktsamlingens etterord: "Ideen som lå til grunn for at Aina (Betsy A. Birkholm) og jeg skulle gi ut en felles diktsamling, var for meg ulikhetene i fundamentet hvor diktene oppstår. Jeg ser at mange av mine dikt kan tolkes som om de har en religiøs forankring, men dette er ikke mitt utgangspunkt som humanetiker. Allikevel synes jeg det er fint at diktene mine kan tolkes på ulike måter og forhåpentligvis gi leserne deres egne opplevelser.

Dette har Aina og jeg snakket om, og det har ført til denne samlingen visdomsfnugg i "Oss i mellom". Jeg vil takke Aina for å ha vært den drivende kraften bak dette prosjektet. Uten hennes utrolige pågangsmot ville denne diktutgivelsen aldri ha blitt andre til del. Det er også viktig for meg å presisere at jeg respekterer hennes tro, som hun på en fin måte får fram i sine dikt."

Alle Jan Runes dikt står på de venstre sidene i boka.

oss i mellom


Boka er utgitt på Publica Bok AS (ISBN: 9788292789940) og koster kr 249,-. Den er til salgs hos publicabok.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si det høyt med lav stemme

Jan Rune bidrar med seks dikt i denne antologien. Fra forlagets beskrivelse:
Vi må bli flinkere til å snakke åpent med hverandre, hjelpe og oppmuntre hverandre dersom vil skal bli til nytte for vårt medmenneske før det blir for sent! Vi må si det høyt med lav stemme - altså ærlig, men med ydmykhet.

oss i mellom
Boka er utgitt på Publica Bok AS (ISBN: 97882978551) og koster kr 199,-. Den er til salgs hos publicabok.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


55 dikt om far

Jan Rune har med ett dikt i denne diktantologien. Forlagets omtale lyder slik:
"Det går ikkje å skrive diktet om far min", heter det i ett av diktene i denne antologien. Likevel, her er ikke mindre enn 55 dikt om far - et resultat av skrivende menneskers møte i det nettbaserte skriveverkstedet www.nettpoeten.com. I tillegg til de mange "nye" stemmene, inneholder samlingen dikt av flere av våre fremste forfattere som Jan Erik Vold, Einar Økland, Helge Torvund, Øyvind Berg, Øyvind Rimbereid, Gro Dahle, Liv Lundberg m.fl.

oss i mellom
Boka er utgitt på Kapabel forlag (ISBN: 9788281630109 (8281630108) ).
 
Kontakt oss:  post@lyrikklerret.no Alle dikt og bilder er opphavsrettslig beskyttet.